Deze voorwaarden regelen op dit moment niet, maar kunnen in de toekomst mogelijk wel het gebruik van het internetforum op https://powwow.opengemeenten.nl bepalen.

Belangrijke Voorwaarden

Deze voorwaarden bevatten een aantal belangrijke bepalingen die van invloed zijn op jouw rechten en verantwoordelijkheden, zoals de disclaimer in [Disclaimer], beperkingen van aansprakelijkheid van het bedrijf jegens jou in [Beperking van Aansprakelijkheid], jouw overeenkomst om het bedrijf te vrijwaren voor schade als gevolg van misbruik van het forum in [Jouw Verantwoordelijkheid], en een overeenkomst om geschillen te beslechten via arbitrage in [Geschillen].

Toestemming om het Forum te Gebruiken

Onderhevig aan deze voorwaarden verleent het bedrijf jou toestemming om het forum te gebruiken. Iedereen moet met deze voorwaarden instemmen om het forum te gebruiken.