Aanpassingen styling formulieren en filtering

Niet alleen de functionaliteit, maar ook de styling van elementen passen we aan. Dit doen we, zodat het totale webconcept technisch en visueel steeds actueel blijft.
Martijn heeft aanpassingen voorgesteld voor checkboxes en radiobuttons in formulieren en in filtering. De reden dat we dit aanpassen is dat we altijd volgen wat er om ons heen gebeurt. Wij hebben een aantal jaar geleden Gov.uk daarin gevolgd. We zien nu dat zowel gov.uk als het NL Design System de checkboxes en radiobuttons kleiner visualiseren. We hebben ervoor gekozen deze aanpassing ook gaan doorvoeren. Zie je bezwaren of heb je hier vragen over? Laat het weten.