AI toepassen waar mogelijk

AI kan zowel bezoekers als webredacteuren helpen in het werk. We willen met elkaar onderzoeken waar AI meerwaarde biedt, bijvoorbeeld bij het vullen van trefwoorden in de backend of suggesties vioor bezoekers aan de website.
Bekijk de pitch op ons Vimeo-kanaal