Overgang van pdf-aanvraagformulieren naar alleen digitale aanvraagformulieren

Dag allemaal,

Met het oog op digitale toegankelijkheid streven we ernaar om in de toekomst het gebruik van pdf’s op de websites van de gemeente Medemblik tot een minimum te beperken. En wanneer we toch een pdf moeten gebruiken, dat deze toegankelijk zijn.

Op dit moment bieden we onder bepaalde digitale aanvragen ook pdf-aanvraagformulieren aan, voor het geval een inwoner geen digitale aanvraag kan doen. Het is echter lastig om deze aanvraagformulieren toegankelijk te maken. Zie hieronder een voorbeeld van een deel van een aanvraagformulier:

Ons streven is om zoveel mogelijk digitale aanvragen te ontvangen. Het overnemen van informatie in een zaaksysteem kost namelijk meer tijd, handschriften zijn soms lastig te lezen, en verouderde formulieren kunnen bepaalde vragen missen. Kortom, het gebruik van pdf-aanvraagformulieren brengt meer problemen met zich mee dan het oplost.

Daarom willen we de pdf-aanvraagformulieren van de websites verwijderen vanwege de ontoegankelijkheid en om inwoners zoveel mogelijk te sturen op de digitale aanvraagformulieren. Ter compensatie willen we wel nog onder de digitale aanvraagformulieren de optie bieden om een pdf-versie aan te vragen per e-mail.

Echter komt het vaak voor dat vakafdelingen de voorkeur geven aan pdf-aanvraagformulieren op de website, bijvoorbeeld omdat een digitaal formulier met DigiD-authenticatie een extra drempel kan vormen voor mensen die Schuldhulpverlening willen aanvragen. We begrijpen dat het aanvragen van een pdf-formulier via e-mail ook een drempel kan zijn. Dit maakt het soms lastig om de vakafdelingen te overtuigen om geen pdf-aanvraagformulieren aan te bieden.

We hebben gezien dat veel andere gemeentelijke websites geen pdf-aanvraagformulieren meer aanbieden, wat aantoont dat het zeker mogelijk is. We zijn benieuwd hoe andere gemeenten de overgang van pdf-aanvraagformulieren naar het alleen aanbieden van digitale aanvraagformulieren hebben aangepakt en hoe zij vakafdelingen hebben overtuigd.

Graag horen we jullie ervaringen en eventuele tips hierover. Dank!

@Karlijn Misschien dat mijn ervaring van drie jaar geleden je verder helpt. Bij de gemeente Veenendaal hadden 2 teams nog PDF-formulieren onder de balie liggen, terwijl er ook digitale formulieren waren. In overleg met de vaste contactpersonen zijn alle PDF’s omgezet naar digitale formulieren. Dit is besproken in de teams.
We hebben wel bekeken of DigiD noodzakelijk was. Verder is er een inloopmoment opgetuigd in de bibliotheek waar mensen terecht konden als ze er zelf niet uitkwamen. Bibliotheken hebben tegenwoordig een verantwoordelijkheid om mensen die minder digitaal vaardig zijn te helpen.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Ik ben benieuwd naar ervaringen en tips van anderen.

1 like