TYPO3 gebruiken voor beslisbomen

Veel van de gemeentelijke dienstverlening is gebaseerd op ingewikkelde regelgeving; er gelden veel mitsen en maren.

Welk probleem willen we oplossen?

Met behulp van zogenaamde beslisbomen, kun je je bezoeker naar een advies of een formulier toeleiden. Voor bezoekers geeft het meer duidelijkheid over de mogelijkheden, bijvoorbeeld of iemand in aanmerking komt voor bijstand of kwijtschelding.

Wat is er nodig?

  • Als eerste zijn we benieuwd naar de usecases. Dus voor welke diensten zou je beslisbomen willen gebruiken.
  • Als we inzichtelijk hebben wat de scope is, kunnen we schetsen en de technische mogelijkheden verkennen.