Wat doe je met de minst bezocht webpagina's?

In 2020 is de Gemeente Houten overgestapt naar een nieuwe website. Wij gingen van ongeveer 1600 pagina naar 450 pagina. Omdat dit zo te houden hebben we enkele afspraken gemaakt met de directie over het beheer van de website en deze vastgelegd in een directievoorstel.

Een van deze afspraken is het verwijderen van webpagina’s met minder dan 125 bezoekers per jaar. Het webteam beoordeelt jaarlijks welke pagina’s aan deze criteria voldoen. Uiteraard nemen hier wel contact over op met de product-eigenaren

Wat verwijderen we wel en wat niet?

:ballot_box_with_check: Webpagina’s met minder dan 125 bezoekers per jaar worden verwijderd, behalve wanneer de content wettelijk verplicht is.
:ballot_box_with_check: Pagina’s met een belangrijk maatschappelijk doel blijven behouden.

Waarom doen we dit?

:ballot_box_with_check: Efficiënt Beheer: Met minder pagina’s, maximaal 485 op houten.nl, wordt het beheer van onze website haalbaar met de huidige formatie.
:ballot_box_with_check: Relevantie: Door te focussen op pagina’s met meer dan 125 bezoekers per jaar, zorgen we ervoor dat de beschikbare informatie relevant is en aansluit bij de behoeften van de gebruikers. Dit draagt bij aan een betere gebruikerservaring.
:ballot_box_with_check: Betere Vindbaarheid: Minder pagina’s vergroten de vindbaarheid van belangrijke informatie. Gebruikers kunnen gemakkelijker de informatie vinden die ze zoeken, omdat ze minder door irrelevante content hoeven te navigeren.
:ballot_box_with_check: Toegankelijkheid: Het verminderen van het aantal pagina’s kan bijdragen aan het voldoen aan toegankelijkheidseisen, waardoor de website voor een breder publiek toegankelijk wordt.

Misschien kan het jou ook helpen wanneer je deze afspraken maakt en vastlegt. Op deze manier heb je altijd iets om op terug te vallen…

2 likes

@linda.prins Bedankt voor deze goeie tips! Ik ben benieuwd of anderen soortgelijke afspraken hebben vastgelegd en mandaat hebben voor het verwijderen van pagina’s.

Mooie richtlijnen, @linda.prins

Enige waar ik op aan sla: er wordt in ‘ons wereldje’ vaak gesproken over het ‘aantal pagina’s’. Wat mij betreft ligt daar iets teveel focus op, om twee redenen:

  1. een pagina met heel veel informatie en subonderwerpen kan veel meer onderhoud vergen dan 5 heel kleine pagina’s. Dus het is niet per definitie zo dat minder pagina’s minder onderhoudswerk betekent.

  2. Door het feit dat heel veel mensen via zoekmachines op onze websites binnenkomen, is het in veel gevallen juist gewenst om informatie te splitsen, vind ik. Dus stel je hebt 1 pagina met heel veel subonderwerpen, dan moet iemand alsnog binnen die pagina zoeken naar het juiste (sub)onderwerp. Volgens mij kan het zoekmachinetechnisch juist heel goed werken om veel meer kortere pagina’s te maken met die subonderwerpen, want dan komt de bezoeker gewoon gelijk op de juiste plek terecht.
    Voorbeeld: je kunt 1 pagina hebben met hulp bij schulden, maar je kunt ook prima een heel korte pagina maken per regeling. Als mensen dan op zoek zijn via Google naar een specifieke regeling, komen ze direct op de juiste plek. Je kunt daarnaast een overkoepelende pagina maken met alleen de blokken naar de verschillende regelingen en daar uiteraard ook naar verwijzen op de verschillende pagina’s per regeling.

In dit voorbeeld heb je misschien 8 pagina’s ipv 1, dus dat zou met de redenering ‘minder pagina’s is beter’ goed zijn, maar wat mij betreft is dat niet per definitie zo.

Ook het keuzes maken op basis van het aantal bezoekers komt hiermee in een ander daglicht te staan. Want 1 pagina met veel verschillende soorten info over een bepaald onderwerp trekt meer bezoekers dan als je 8 losse pagina’s maakt per regeling.