Wie vult het tabblad Sociale media in de pagina-eigenschappen?

Ik ben heel erg benieuwd wie het tabblad Sociale media vult met titels, tekst en afbeeldingen.

Zo ja, waarom doe je dit? Zo nee, waarom doe je dit niet?

Wij vullen het in als we weten dat we het via de socials gaan delen. Omdat deze informatie de basis vormt voor de Twitter/Facebook-card.

De informatie wordt ook gebruikt wanneer de social share icons onderaan de pagina staan. Dus als een bezoeker een pagina deelt op Facebook, zal de Open Graph informatie gebruikt worden, als deze ingevoerd is.